Neradni dani za Dana nezavisnosti Crne Gore

Neradni dani za Dana nezavisnosti Crne Gore

Neradni dani za Dana nezavisnosti Crne Gore

Povodom predstojećeg državnog praznika Dana nezavisnosti Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja saopštilo je koji će biti neradni dani.

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07 i 36/13), Dan nezavisnosti se praznuje 21. i 22. maja.

Neradni dani za navedeni praznik su: utorak 21. maj i srijeda 22. maj.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.