Radno vrijeme Dom Zdravlja Bar

Radno vrijeme Dom Zdravlja Bar

Radno vrijeme Dom Zdravlja Bar

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h 

Izabrani doktor za odrasle, kontakt telefon: +382 30 314-614; 314-579 


Izabrani doktori za žene

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h 

Izabrani doktor za odrasle, kontakt telefon: +382 30 342-333 lokal 173 


Izabrani doktori za djecu

Radno vrijeme Izabranog doktora je u dvije smjene od 07h-14h i od 14h-21h 

Kontakt telefon: +382 30 314-608 

Radno vrijeme Dom Zdravlja Bar